Saltar ao contido

PALABROS

Así, o 21 de marzo, día Internacional da Poesía, leíamos poemas de Seoane e lanzabamos o primeiro reto para o día seguinte: unha poesía visual, un conxunto de rimas ou unha poéca libre serían os primeiros traballos para o día seguinte. E coma os versos elexidos de Seoane eran unha oda aos emigrantes galegos, pedimos que se fixera unha xenealoxía familiar no que se reflecse a intrahistoria de cada un de nós que, de un xeito imprevisto, non podíamos movernos de donde estábamos confinados.

Así comenzou Laboratorio Escóitasme?, un proxecto que foi plantexado coma unha acvidade infanl e xuvenil e acabou sendo “un encontro de familias”.

En paralelo aos retos creavos, saltaba tamén a idea de construir novos significados que a propia corentena obrigaba a repensar.

Xurdía así a idea de construir “palabros” que nenos e adultos propuñamos case sen querer. Deste xeito teríamos un novo obxecvo de, ademais de ser capaz de acadar o reto, deberíamos darlle unha imaxen ao “palabro” inventado. O primeiro foi INXILIO.

os PALABROS